Szczegoły lokalu: S7M2

Status: lokal sprzedany

Koncepcje układu funkcjonalno-przestrzennego poddasza