Home » Warto wiedzieć » Lokale usługowe w budynkach wielorodzinnych

Lokale usługowe w budynkach wielorodzinnych

Osiedlowy sklepik, lokalny fryzjer, pobliska apteka, przydomowy żłobek lub przedszkole, pracownia medyczna lub lecznica dla zwierząt niejednokrotnie postrzegane są – nie jako udogodnienie mające wpływać na zwiększenie komfortu życia nabywców lokali mieszkalnych – a jako utrudnienie nieodzownie powiązane ze zwiększonym ruchem na budynku, nieprzyjemnymi zapachami oraz hałasem. Wokół lokali usługowych zlokalizowanych bezpośrednio w parterowej części budynków wielorodzinnych roztaczane są różnego rodzaju niekorzystne mity, które w konsekwencji mogą determinować wybór mieszkania przez przyszłego lokatora. Niewątpliwie do powszechnie panującej opinii szczególnie przyczyniły się lokale usługowe adaptowane do starego budownictwa śródmiejskiego, które przeważnie nie spełniają odpowiednich warunków technicznych oraz sanitarnych.

cynamonowa_cam6

Normy budowlane – hałasów już nie będzie

Nowoczesne inwestycje deweloperskie takie jak Widawskie Zacisze spełniają wszelkie rygorystyczne normy, regulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w którym jasno określono warunki techniczne jakim powinny odpowiadać lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. Nacisk w szczególności położono na stopień nasłonecznienia lokalu usługowego (z wyraźnym naciskiem na światło naturalne), zastosowane rozwiązania sanitarne i techniczne (dotyczące przede wszystkim wentylacji pomieszczeń, ich wysokości, a nawet położenia drzwi wejściowych do budynku) oraz kształtu i wymiaru pomieszczeń wejściowych, które to powinny umożliwiać swobodny ruch również osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo każdy lokal usługowy musi spełniać normy akustyczne szczegółowo określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. (M.P. Nr 54, poz. 743), wg którego dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-usługowych to odpowiednio: w porze dnia 55db, a w porze nocnej 45db. Jest to poziom hałasu równy pracy czajnika elektrycznego, suszarki do włosów czy odkurzacza. Dla porównania poziom hałasu rozmowy dwóch osób wynosi 45db – łatwo jest zatem ocenić skalę uciążliwości lub wręcz jego braku.

cafe-569349_1920

Bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej nic się nie może wydarzyć

Najemca lokalu usługowego musi pamiętać iż zakupiona lub wynajęta przez niego nieruchomość nie stanowi oddzielnej części budynku, a jedynie jego składową, więc jakiekolwiek działania podjęte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wpływać negatywnie na pozostałych mieszkańców budynku. Mowa tu w szczególności o zakłócaniu miru domowego rozumianego poprzez naruszanie godzin ciszy nocnej lub korzystanie z lokalu w sposób uciążliwy dla innych lokatorów. Dodatkowo, aby uniknąć niepotrzebnych sporów sądowych ustawodawca uregulował  prawne zobowiązania ciążące na właścicielach lokali usługowych względem związanej Wspólnoty Mieszkaniowej, a do najważniejszych zaliczyć możemy przede wszystkim:

✓       użytkowanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem;

✓       ponoszenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną proporcjonalnie do wielkości nabytego lokalu usługowego;

✓       uzyskanie zgody na przebudowę lokalu (jeżeli związana jest z naruszeniem części wspólnych budynków);

✓       uzyskanie zgody na montaż banerów reklamowych (Wspólnota może udzielić zgody odpłatnie lub nieodpłatnie);

✓       uzyskanie zgody na sprzedaż alkoholu;

✓       uzyskanie zgody na rozstawienie ogródków przeznaczonych dla klientów punktów gastronomicznych.

shopping-879498_1920

Ochrona praw lokatorów

W przypadku gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza o dużym stopniu uciążliwości, w prawie polskim przewidziane zostały środki ochrony zabezpieczające interesy pozostałych lokatorów. I tak, w przypadku uporczywego hałasu (występującego zarówno w godzinach porannych i popołudniowych) lokatorzy mogą złożyć wniosek do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wykonanie pomiaru natężenia hałasu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie sanepid najprawdopodobniej nałoży na usługodawcę obowiązek dodatkowego wygłuszenia pomieszczeń. W przypadku problemów z sąsiadującym lokalem usługowym istotne jest również sprawdzenie informacji czy prowadzona działalność gospodarcza jest zgodna z przeznaczeniem lokalu. Informacje na ten temat odnaleźć możemy w projekcie budowlanym, ponieważ architekt projektujący budynek posiada obowiązek określenia dostępnych usług w danym budynku. W przypadku osiedla Widawskie Zacisze zaprojektowane lokale posiadają przeznaczenie użytkowe pod: handel detaliczny małopowierzchniowy, drobne usługi rozrywki, upowszechnianie kultury, biurowe, usługi drobne, poradnia medyczna, pracownia medyczna, żłobek, pomoc społeczna dla seniora, przedszkole, lecznica dla zwierząt, kształcenie dodatkowe.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych mieszkań oraz lokali usługowych na stronie: http://widawskiezacisze.pl

Zespół Hajto Development Group