Home » Bez kategorii » Hajto Development Group członkiem PZFD

Hajto Development Group członkiem PZFD

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować Państwa, że od dnia 17 lutego 2016 roku spółka Hajto Development Group dołączyła do grona Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest to ogromne wyróżnienie dla każdego dewelopera, który chce uczciwie budować inwestycje w oparciu o najlepsze praktyki i standardy rynkowe.

Polski Związek Firm Deweloperskich to organizacja, której celem jest tworzenie i wspieranie takich warunków branżowych, aby klienci dewelopera otrzymali w efekcie końcowym możliwie najlepszej jakości M do spokojnego zamieszkania na długie lata. PZFD w swojej działalności przede wszystkim czuwa nad tym, aby kupujący mieszkania mieli zapewnione maksimum bezpieczeństwa podczas wyboru najkorzystniejszej dla siebie inwestycji. Każda spółka deweloperska poddawana jest szczegółowemu audytowi działalności po to, aby organizacja miała pewność, że przyznany deweloperowi certyfikat jest w pełni zasłużony, a przyszli nabywcy mieszkań byli należycie chronieni w swoich prawach. Ponadto każdego roku deweloperzy sprawdzani są pod kątem utrzymania wymogów przyznanego certyfikatu.

Kodeks Dobrych Praktyk jako wyznacznik standardu mieszkaniowego

PZFD już na samym początku swojego istnienia, czyli ponad 14 lat temu opracował dokument zwany Kodeksem Dobrych Praktyk. We wspomnianym dokumencie znajdziemy dość szczegółowe zapisy mówiące o tym jakie prawa i obowiązki dla bezpieczeństwa budowy inwestycji spoczywają zarówno po stronie dewelopera, jak i przyszłych jej lokatorów. Podzielono je na trzy segmenty mówiące o wzajemnych relacjach na poszczególnych etapach: przed rozpoczęciem inwestycji, podczas realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Kodeks Dobrych Praktyk PZFD został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), co tylko uwiarygadnia jego przesłanie oraz pro-kliencki charakter.

W Kodeksie znajdziemy między innymi takie zapisy, jak:

Firma deweloperska będąca członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich ( PZFD ) udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje o projekcie inwestycji, która będzie realizowana, w tym projekt umowy;

Firma deweloperska będąca członkiem PZFD zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu;

Żadna z Firm deweloperskich będących członkiem PZFD nie podejmie się realizacji projektu, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać planowanej inwestycji terminowo i profesjonalnie; Firma deweloperska powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji;

Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały;

Umowa nie może wyłączać lub istotnie ograniczać odpowiedzialności Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD, oraz określi sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będzie respektować zasady równości stron;

Pełną treść Kodeksu Dobrych Praktyk możecie Państwo przeczytać tutaj: http://pzfd.pl/strona-glowna/kodeks-pzfd/

Łatwo jest wywnioskować co te zapisy oznaczają dla przyszłych Klientów dewelopera – pełna ochrona od samego początku realizacji inwestycji, aż po jej zakończenie i oddanie kluczy mieszkańcom.

To są standardy Hajto Development Group

Dlaczego postanowiliśmy dołączyć do elitarnego grona deweloperów z całej Polski? Ponieważ nasze 10-letnie doświadczenie w budowie mieszkań pozwoli nie tylko pozyskać najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki od innych zrzeszonych deweloperów z Polski, ale też mamy nadzieję podzielić się własnymi doświadczeniami, które nabyliśmy realizując wcześniejsze i obecne inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu i jego okolicach. Równie ważnym dla nas powodem było to, aby nasi Klienci mieli poczucie, że trafili w bezpieczne ręce i mają okazję kupić mieszkanie od rzetelnej i sprawdzonej przez zewnętrzny podmiot grupy kapitałowej, która zapewni komfort i wsparcie na każdym etapie budowie ich wymarzonego M. certyfikat_pzfd_a4_hajto Pozdrawiamy

Zespół Hajto Development Group