Home » Bez kategorii » Haczyki w umowach kredytów hipotecznych

Haczyki w umowach kredytów hipotecznych

OPŁATA ARANŻACYJNA

     Czyli najprościej mówiąc jednorazowa, bezzwrotna prowizja związana z samym faktem zawarcia umowy,  pobierana przez bank jedynie za sam fakt uruchomienia kredytu. Oficjalnie określona mianem opłaty za kompleksową obsługę kredytu w całym okresie jego trwania. Ze względu na fakt iż wysokość takowej prowizji waha się w przedziale od 4000 do nawet 10 000 tyś zł większość banków w swej ofercie posiada opcje jej rozbicia na mniejsze sumy doliczane  do wartości miesięcznej raty kredytowej. Innym skutecznym sposobem uniknięcia opłat aranżacyjnej  jest otwarcie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego (ROR) umożliwiającego zawarcie umowy kredytowej z zerową prowizją banku.

write-593333_1920

DODATKOWE UBEZPIECZENIA

     Niejednokrotnie przed podpisaniem umowy kredytowej klient informowany jest o konieczności zawarcia dodatkowej polisy na życie lub polisy od ewentualnej utraty pracy. Coś co w zamyśle stanowić ma zabezpieczenie spłaty zadłużenia tak naprawdę potęguje jedynie czysty zysk banku udzielającego kredytu. Orientacyjny  koszt zawarcia dodatkowej polisy od utraty życia  na okres 5 lat stanowi od 5 do nawet 10% wartości całości udzielonego kredytu hipotecznego, co w przypadku pożyczki w wysokości 200 tyś zł daje dodatkową dopłatę w kwocie nawet do 350 zł miesięcznie do każdej ze spłacanych rat. Warto również zauważyć że banki niechętnie wyrażają zgodę  na zwarcie “dobrowolnej  polisy” w innej ubezpieczalni co w praktyce sprawia iż nie mający wyboru  beneficjent kredytu zmuszany jest do zakupu konkretnego produktu bankowego. Troszkę lepiej wygląda kwestia dotycząca dodatkowego (paradoksalnie obowiązkowego) ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym wypadku opłata roczna uiszczana jednorazowo lub ratach stanowić będzie w zależności od oferty konkretnego banku dodatkowy koszt w wysokości 250 – 400 zł  w skali roku.  Rozpatrując kwestię dodatkowych zabezpieczeń spłaty zadłużenia nie należy zapomnieć  o tzw. ubezpieczeniu pomostowym występujący w okresie pomiędzy nabyciem nieruchomości a chwilą dokonania w księdze wieczystej wpisu hipoteki ustanowionej na rzecz banku.  W tym czasie wzrost miesięcznej raty kredytowej wahać się będzie w przedziale od 150 do 250 zł.

office-639307_1280

OBOWIĄZKOWY WKŁAD WŁASNY

     Od początku tego roku osoby starające się o kredyt hipoteczny muszą dysponować wkładem własnym w wysokości 10% nabywanej nieruchomości. Oznacza to że w przypadku zakupu mieszkania o wartości 300 tyś. posiadać musimy dodatkowe oszczędności rzędu 30 tyś. Kolejne lata będę jeszcze mniej sprzyjały potencjalnym beneficjentom kredytów hipotecznych. Wprowadzona Rekomendacja S  wraz z początkiem roku 2016 zakłada  wzrost wysokości wkładu własnego z 10 do aż 15%. W późniejszym okresie docelowa wartość środków własnych utrzymywać ma się ma poziomie  aż 20% co w połączeniu z opłatami około kredytowymi takim jak odprowadzenie podatku PCC czy poniesienie kosztów opłat notarialnych mogą skutecznie zablokować dostęp do kredytów.

     Zaznaczyć należy że  obligatoryjne środki własne stanowić mogą nie tylko pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym. W przypadku zakupu nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego praktycznie wszystkie banki honorują jako zabezpieczenie wkładu własnego dofinansowanie pochodzące z rządowego programu dopłat MDM jak również te pochodzące z likwidacji książeczek mieszkaniowych (tzw. premia gwarancyjna). Warto również wiedzieć że w latach 2016-2017 obowiązująca rekomendacja dopuszczać będzie możliwość wniesienia niższego wkładu własnego pod warunkiem jego dodatkowego ubezpieczenia. Trzyletnia składka wynosić będzie średnio od 3 do 5 % wartości zaciągniętego kredytu, a w przypadku gdy po upływie tego okresu stosunek salda kredytu do wartości nieruchomości nie osiągnie odpowiedniego pułapu (poprzez uzupełnienie żądanych środków własnych przez nadwyżki uwzględnione w comiesięcznych ratach), dodatkowa opłata zostanie policzona na kolejny trzyletni okres kredytowania.